Koostööpartneri fookuseks on raamatupidamise teenuse osutamine DC Management klientidele allhanke korras. Olla kliendile partneriks finantside ja raamatupidamisega seotud küsimustes, sh algdokumentide sisestamine, korrashoid ja haldamine. Parimate tulemuste ja kvaliteedi tagamiseks on iga projektiga seotud mitu inimest: raamatupidaja ja projektijuht.

DC Management pakub vaheldusrikast tööd, osutades teenust erinevate tegevusvaldkonna ettevõtetele. Olemasolev koostööpartnerite võrgustik on toetav ning soosib professionaalset arengut. DC Management on avatud innovaatilistele ja uudsetele lahendustele ning pakub koostööpartneritele raamatupidamisteenuse osutamiseks vajalikke IT-rakendusi. 


Soovid hakata meie raamatupidamise koostööpartneriks?