Meie põhiväärtused on kvaliteet, areng, süsteemsus, läbipaistvus ja koostöö.

 

Kvaliteet

Meie jaoks tähendab kvaliteet korrektset, seadustele vastavat ning maksuriskivaba finantsteenust.

 

Areng

Oleme avatud diskussioonile ja uutele teadmistele ning täiendame end pidevalt.

 

Süsteemsus

Pakume teenuseid süsteemselt konkreetse tegevusplaani alusel. Tänu sellele kasutame enda ja kliendi aega efektiivselt.

 

Läbipaistvus

Online-programmi kasutamine ning teenuse süsteemsus tagavad läbipaistvuse nii tegevuses kui tulemuses.

 

Koostöö

Töötame oma kliendiga ühtse meeskonnana ning suhtleme avatud meelega. Oleme kliendi jaoks tema ettevõtte finantsosakond mitte pelgalt teenuspakkuja.