Raamatupidamisteenuse märksõnad

  • Elektroonsus
  1. 100% paberivaba raamatupidamine
  2. Online-raamatupidamisprogramm 24/7 (SmartAccounts/Directo)
  3. Raamatupidamisdokumentatsiooni elektroonne edastamine (e-mail/DropBox/Google Drive)

 

  • Kvaliteet
  1. Raamatupidamisega seotud DC-siseselt mitu isikut
  2. Esitame kliendile arveid vastavalt tegelikele töötundidele (mõõdame tööaega) 

 

  • Vajaduspõhine raamatupidamissüsteem

Loome kliendi vajadustest lähtuva raamatupidamise süsteemi, mis aitab juhtidel jälgida jooksvalt ettevõtte finantstulemusi ning nende põhjal teadlikke otsuseid langetada.