DC logo koos nimega.jpg
 
 

DC Management otsib

Raamatupidamise koostööpartnerit
 

Sinu fookuseks on raamatupidamise teenuse osutamine DC Management klientidele allhanke korras. Sa oled kliendile partneriks finantside ja raamatupidamisega seotud küsimustes, sh algdokumentide sisestamine, korrashoid ja haldamine. Parimate tulemuste ja kvaliteedi tagamiseks on iga projektiga seotud mitu inimest: raamatupidaja ja projektijuht.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on olemas varasem raamatupidamisalane töökogemus (min. 2 aastat). Sul on enda firma, enda töövahendid ning igakuiselt vähemalt 50 tundi vaba ajalist ressurssi teenuse osutamiseks. Sulle meeldib teha tööd iseseisvalt ning väljaspool kontorit/kodukontoris. Sa oled avatud uutele kogemustele ning ülesannete täitmisel on Sinu jaoks oluline efektiivsus (sh uute lahenduste leidmine). Lisaks eesti keelele räägid suhtlustasemel ka inglise keelt.

DC Management pakub Sulle vaheldusrikast tööd, osutades teenust erinevate tegevusvaldkonna ettevõtetele. Olemasolev koostööpartnerite võrgustik on toetav ning soosib professionaalset arengut. DC Management on avatud innovaatilistele ja uudsetele lahendustele ning pakub koostööpartneritele raamatupidamisteenuse osutamiseks vajalikke IT-rakendusi.

Raamatupidamisteenust ostetakse koostööpartnerilt sisse teenuslepingu alusel. Teenuse osutamisel ei seata koostööpartnerile ajalisi ega kohalisi piiranguid (eeldus on kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine).
 

Kandideerimiseks saada meile oma CV ning vasta lühikesele küsimustikule, mis on kättesaadav siin.
 

Tähtaeg 19. august
Lisainfo partners@dcmanagement.ee või +372 588 363 69
Teenuste juht Kadri Rehkli